Här på cryptostats.se presenterar vi aktuell data för kryptovalutor och guidar dig inom kryptovärlden med NFTs och valutor.

Vad innebär blockchain?

Blockchain /blockkedja som koncept kan verka komplicerat vid en första anblick, men det är egentligen ganska enkelt att förstå. En blockkedja är en tidsstämplad serie av oföränderliga dataregister som förvaltas av ett kluster av datorer som inte ägs av någon enskild enhet. Alla dessa block av data är säkrade och bundna till varandra med hjälp av kryptografiska principer.

Vad är en kryptovaluta?

De flesta människor har nu förmodligen hört talas om kryptovalutor i olika sammanhang, men vad betyder det egentligen? Enkelt uttryckt är kryptovaluta en typ av valuta som existerar helt och hållet online. Den har ingen egentlig fysisk form, utan existerar i en blockkedja på en server, som lagrar data om transaktioner i block utan personliga identifieringsfaktorer. De backas inte upp av en bank eller andra traditionella låneinstitut, och transaktionerna är starkt krypterade för att hålla personlig information privat, oavsett vilken transaktion som görs. Trots detta kan de inte användas för alla köp på nätet och fler och fler butiker erbjuder det som ett betalningsalternativ. Men oftast köps de som en form av investering snarare än som ett sätt att säkra köp från nätbutiker.

Vad är en NFT (non fungible token)?

NFT står för ”non-fungible token”. När något är fungibelt, till exempel en hundrakronorssedel, är det likvärdigt med och kan således bytas mot vilken annan hundrakronorssedel som helst. En icke-fungibel token är däremot en unik tillgång i digital form som inte kan bytas mot någon annan NFT. Detta innebär att varje NFT är en unik produkt. NFT:er överförs från en ägare till en annan med hjälp av blockkedjeteknik, som skapar ett digitalt spår från säljare till köpare som verifierar transaktionen.

Motsvarigheten i den fysiska världen skulle vara en unik samlingsvara, t.ex. ett konstverk, för vilket du kan ha ett ägarintyg som intygar äktheten.